Vanaf heden kunnen papieren bestemd voor het secretariaat (ongevalaangiftes e.d.) gedeponeerd worden in de brievenbus die u vindt in de jeugdkantine, langs de jetonautomaat.