Als club ontvangen wij subsidies van de Vlaamse Gemeenschap vanwege onze  duurzame G-sportclubwerking.

Onthaalbrochure en jeugdbeleidsplan

Documenten Voetbal Vlaanderen – Charters

Medische begeleiding en preventiebeleid