We vertellen waarschijnlijk geen geheim als we zeggen dat de infrastructuur van onze club stilaan aan vervanging of aan een grondige renovatie toe is.  De voorbije jaren zijn we hierover het gesprek aangegaan met de stad Halen.  Zij stonden positief tegenover onze vraag en hebben een budget opzij gezet om het jeugdvoetbal in Halen een impuls te geven op het gebied van infrastructuur. 

De stad wil dat dit budget ten goede komt aan alle Halense jeugdvoetballers en dat kunnen we natuurlijk begrijpen.  Daarom zijn we ook gesprekken gestart met de ander Halense clubs (Loksbergen en Zelem) om samen een project uit te werken dat de steun van de stad verdient.  Op termijn is het de bedoeling om de jeugdwerkingen beter te integreren. 

Maar je moet natuurlijk eerst leren stappen voor je kan lopen.  We hebben dus eerst voor het komende seizoen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Loksbergen en Zelem, zoals we die tot nu toe al met Zelem hadden.  Dat betekent dat spelers wedstrijden kunnen spelen bij een van de andere clubs om tekorten of overschotten op te vangen.  Op die manier en door regelmatig overleg willen we elkaar beter leren kennen om dan op termijn nauwer samen te werken. 

Qua infrastructuur betekent dit ook dat we de komende maanden gaan gebruiken om de noden van elk van de clubs in kaart te brengen en om te bespreken hoe we het beschikbare budget zo effectief mogelijk kunnen inzetten.  Voor onze eigen club is een nieuwe jeugdkantine onze grootste prioriteit.  We houden jullie op de hoogte van de vooruitgang op dit gebied. 

Ondertussen kunnen natuurlijk alle jeugdspelers van alle leeftijden nog steeds terecht aan de Pijpenpoelstraat.  We kijken alvast uit naar een wat normaler voetbalseizoen.